• Брокер Форекс
  це організація, що надає доступ на світові фінансові ринки для укладення спекулятивних угод.
 • Своп (swap – storage)
  кошти, що утримуються або додаються на торгівельний рахунок за пролонгацію (перенесення) позиції на наступний день.
 • Тренд 
  чітко виражений напрямок ринку; загальний напрямок руху ціни.
 • Неторгівельна операція
  внесення / зняття грошових коштів з торгівельного рахунку або надання / повернення кредиту.
 • Хеджування
  укладання термінових угод на купівлю або продаж різних фінансових інструментів одночасно, щоб уникнути сильних втрат у разі різких коливань цін.
 • Ордер
  наказ трейдера брокеру купити або продати одну валюту за іншу за ринковою ціною.
 • Ціновий розрив
  будь-яка з двох ситуацій: Bid поточного котирування більше Ask попереднього котирування; Ask поточного котирування менше Bid попереднього котирування.
 • Валютна пара
  текстоий запис котирування валюти; дві валюти, які утворюють курс, і є об'єктом торгівельної операції.
 • Бики
  професійний жаргонізм, яким називають трейдерів, які розраховують на підвищення курсу валюти.
 • Нормальні ринкові умови
  відсутність цінових розривів, значних перерв в надходженні котирувань в торгівельну платформу, стрімкої динаміки ціни.
 • Відкладений ордер
  розпорядження брокерській компанії купити або продати валютну пару в майбутньому за заданою ціною.
 • Лот
  стандартна одиниця виміру контракту для оцінки обсягу валюти, яка торгується за цим контрактом на Forex.
 • Маржинальна торгівля
  метод проведення операцій купівлі-продажу активу з використанням грошових коштів, наданих брокером в кредит під заставу заздалегідь обумовленої суми.
 • Розрахункова валюта
  грошова одиниця, в якій здійснюються операції з поповнення рахунку та зняття коштів.
 • Пункт 
  мінімальна одиниця зміни величини однієї валюти по відношенню до іншої, відображеної у наданих брокером котируваннях.
 • Клієнтський термінал
  організація, що забезпечує можливість укладати торгівельні угоди на фінансових ринках без виведення на зовнішній ринок.
 • Free Margin
  вільна маржа; незадіяні в заставі на відкриті позиції кошти.
 • Відкрита (валютна) позиція
  нерівне співвідношення вимог щодо отримання валюти і зобов'язань щодо її надання при укладенні строкових угод на Forex.
 • Трейдер
  біржовий торговець, що продає і купує валютні пари на ринку Forex з метою отримання прибутку.
 • Тіккер
  унікальний ідентифікаційний номер, що присвоюється в торгівельній платформі кожній позиції, що відкривається, або відкладеному ордеру.
 • Диверсифікація
  одна з форм концентрації капіталу; стратегія зменшення ризику за рахунок розподілу капіталовкладення за різними торгівельними інструментами.
 • Маркет-мейкери
  великі банки і фінансові компанії, за угодою з біржею підтримують різницю Ask і Bid за рахунок значної частки операцій у загальному обсязі ринку.
 • Кредитне плече
  ставка кредиту, наданого трейдеру брокером; співвідношення між сумою застави і виділеним під неї позиковим капіталом.
 • Бики рынок
 • Висхідний тренд
  це тенденція, при якій ціна з кожним підйомом досягає більш високого рівня, а більшість спадів зупиняються вище рівня попереднього спаду.
 • Піпсовщик, скальпер, серфер
  трейдер, що заробляє на маленькій кількості пунктів, що відкриває позицію на кілька хвилин.
 • Дилінговий центр
  організація, що забезпечує можливість укладати торгівельні угоди на фінансових ринках без виведення на зовнішній ринок.
 • Транзакція
  сукупність торгівельних операцій, при яких кошти переходять з базової валюти у валюту котирування і назад.
 • Margin Level
  показник стану рахунку, розраховується як (Equity / Margin) * 100%.
 • Ведмеді
  професійний жаргонізм, яким називають трейдерів, що укладають угоди на зниження курсу валюти.
 • Спред 
  виражена в пунктах різниця між котируваннями Ask і Bid.
 • Рендж 
  відсутність тренду (горизонтальний тренд), що виникає після сильних курсових стрибків; відстань між рівнями підтримки та опору.
 • Торгівельна платформа
  програмне рішення, спрямоване на отримання інформації про торги онлайн, проведення торгівельних операцій, облік взаємних зобов'язань трейдера і брокера.
 • Котирування
  вартість одиниці однієї валюти ( базової), виражена в одиницях іншої валюти ( котируваної).
 • Відкриття ринку
  відновлення торгівлі після вихідних / святкових днів / після перерви між торгівельними сесіями.
 • Лінії тренду
  прямі лінії графіка, що проходять через екстремуми висхідного і спадного тренду, які визначають поточну тенденцію.
 • Радник
  програма управління торгівельним рахунком на спеціалізованій мові, що посилає запити і розпорядження на сервер, використовуючи клієнтський термінал.
 • Equity
  кошти на торгівельному рахунку, зменшені на поточний збиток по відкритих позиціях і збільшені на поточний прибуток по відкритих позиціях.
 • Внутрішньоденна торгівля (intraday)
  торгівля, орієнтована на одержання прибутку всередині одного дня; являє собою здійснення короткострокових угод.
 • Ведмежий ринок
  професійний жаргонізм, що означає ринок з тенденцією до зниження курсу.
 • Базова валюта (base currency)
  грошова одиниця, в якій номіновані і розраховані рахунок, всі баланси, комісійні виплати і платежі.
 • Валютний дилінг
  купівля та / або продаж валютних коштів на світовому ринку валют з метою отримання прибутку від коливання курсів валют з плином часу.
 • Спайк (Spike)
  ринкова ситуація, при якій наступне котирування сильно відрізняється від попереднього.
 • Крос-курс
  співвідношення між двома валютними парами по відношенню до курсу третьої (USD); курс обміну між двома валютами за винятком USD.
 • Forex (Foreign Exchange)
  ринок обміну іноземної валюти; електронна біржа для проведення валютних транзакцій.
 • Margin
  необхідна заставна сума на відкриття позиції, рівна 1% (при кредитному плечі 1:100) від величини контракту позиції яка відкривається.
Powered by InstaForex